Portret


fot. Piotr Glegoła

Jako architekt-projektant działam już trzecią dekadę. Wkrótce po ukończeniu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1988 r.) oraz stażu w warszawskich pracownich i na budowach otrzymałem stypendium ufundowane w Paryżu przez Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Odbyłem staż w paryskiej pracowni architektonicznej Jeronmme Brunet & Eric Saunier Architects  http://www.brunet-saunier.com/ , w której następnie dostałem kontrakt.

Po powrocie do Warszawy i uzyskaniu uprawnień budowlanych ( Wa-999/93) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, założyłem (1993 r.) własną pracownię, którą prowadzę do dzisiaj. Działalność ta powoli, ale stale rozwija się, zmieniając od czasu do czasu miejsce oraz skład i wielkość zespołu. Od 1993 roku powstało około 200 różnych opracowań mojego autorstwa, z których niektóre Państwu prezentuję. Od 2012 roku ( czyli od powstania IARP ) jestem członkiem Izby Architektów RP ( wpis nr Ma-1182 ). Projektuję głównie w Warszawie, ale też wykonywałem projekty we Francji, Rosji, Afganistanie czy ostatnio w Południowym Sudanie. Zakres moich projektów to nie tylko budynki ale też wnętrza, analizy, koncepcje, prace wstępne, kosztorysy, projekty wszelkich branż - dysponuję gronem doświadczonych branżystów we wszystkich specjalnościach niezbędnych do zrealizowania obiektu budowlanego.

Nie ograniczam swoich zainteresowań tylko do architektury - maluję, rysuję, jestem też autorem artykułów i felietonów w prasie. W latach 2012 -2019 współpracowałem z czasopismem Zawód:Architekt jako autor felietonów (cykl "Architekcie kto cię zrozumie" ) oraz tekstów o środowisku i historii architektów. Pisywałem również do gazety Rzeczpospolita i miesięcznika Architektura-Murator. Aktualnie moje felietony ukazują się w czasopiśmie ArchiTank (A2) https://www.a2architank.pl/

Działam też w samorządzie architektów - Izbie Architektów Reczypospolitej Polskiej. Od marca 2012 do stycznia 2019 roku działałem jako członek Stałej Komisji Wydawniczej przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP wspomagając wydawanie czasopisma izbowego Z:A. Od latach 2014-2018 byłem członkiem Prezydium IV Kadencji  ( a od 2018 roku jestem członkiem Prezydium V kadencji) Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów http://mazowiecka.iarp.pl/ .

Z moich prywatnych zainteresowań, najważniejsza jest varsavianistyczna  fascynacja XIX-wiecznymi i międzywojennymi wnętrzami oraz XIX-wiecznymi wnętrzami warszawskimi oraz ich twórcami - tapicerami-dekoratorami. O tych ostatnich wygłosiłem w grudniu 2017 roku odczyt w siedzibie MNW podczas międzynarodowej konferencji p.t. " Polski biedermeier - romantyzm "udomowiony" - (  program konferencji znajduje się pod linkiem http://www.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/4066,wydarzenie.html )

Z materiałami z konferencji, a w tym też z moim referatem, można zapoznać się w książce, wydanej na przełomie 2018 i 2019 roku przez wydawnictwo Neriton  -  https://neriton.pl/produkt/polski-biedermeier-romantyzm-udomowiony/

Moja pracownia Resens kooperuje obecnie z pracownią Art-System   http://www.artsystem-architekci.pl/ , z którą dzielimy lokal i wspólnie realizujemy zadania projektowe.